2000 yılından beri Özel Öğretim Kurumlarında yönetici olarak görev yapmış olan kurucumuz Ahmet Elçi, Eğitim alanında edindiği bu tecrübelerinin birikimini 2012 yılında AR Eğitim Kurumlarını kurarak hayata geçirmiş ve  ‘’Önce İnsan‘’ anlayışı ile Özel Kartal Anadolu Sağlık Meslek Lisesini hizmete açmıştır. İnsanlığın iki temel değeri olan eğitimi ve sağlıklı yaşamı bir arada sunmanın mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak için, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğretim programlarına başlamıştır.

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık sektöründe hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Sağlık meslek liseleri, sağlık sektörünün ihtiyacı olan ara meslek elemanı yetiştiren kurumlar olmaları açısından toplumun sağlık gelişiminde önemli bir rol oynar.
 
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik hâlinde olmasıdır. Bu amaçla hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar sağlık sektörünü oluşturur.
 
Sağlık sektörünün yapısı ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellikler olarak gösterilmektedir.
 
Ülkemizde eğitimli olmanın her geçen gün önem kazandığının bilincindeyiz. Şu bir gerçek ki: eğitimli olmanın yanında ruhen ve bedenen sağlıklı olmak da önem arz etmektedir. Bu çerçevede ülkemize milletimize sağlıklı yetişkin ve alanında uzman bireyler yetiştirmek amacıyla hedeflerimizde ilerlemekteyiz.

TARİH - SAAT
HAVA DURUMU
TARİHTE BUGÜN
GÜNÜN SÖZÜ

Bir Hilal Uğruna YARAB Ne Güneşler Batıyor.